Kantar bruker Norgesbilletter som insentiv i markedsundersøkelser

placeholder bilde

Hva har dere brukt Norgesbilletten til?
I vårt arbeid med media- og markedsundersøkelser er vi prisgitt at et utvalg i befolkningen bidrar med sin kunnskap. Kinobilletter har i en periode vært et insentiv vi har brukt mot våre yngre respondenter som en takk for deres innsats. Kinobilletter har vært et riktig valg for oss ettersom de favner bredt og beholder sin aktualitet over tid.

Hva synes du om produktet?
Det er et godt og anvendelig produkt, det er enkelt å bestille og leveringen skjer raskt.

Hvordan opplevde dere resultatet?
Vi mottar ofte henvendelser fra personer som etterspør kinobillettene sine. Jeg tar dette som et tegn på at våre respondenter er veldig fornøyde med billettene de får fra oss!

Vegard Fleischer Orkelbog
Konsulent
www.kantar.no