Ny rutine for oppgjør av Filmweb Norgesbillett

Filmweb har utarbeidet en ny rutine for å håndtere oppgjøret av Norgesbilletter som vil være enklere og mer effektivt for både kinoene og Filmweb.

Den nye rutinen innebærer å følge Filmwebs grunnlag for brukte Norgesbilletter som vil bli tilgjengeliggjort for alle kinoene hver måned i en felles plattform (rapportserver)

Videre er det utarbeidet to måter å få utbetalt for brukte Norgesbilletter.

· Automatisk utbetaling

· Manuell fakturering

Vi oppfordrer alle kinoene til å velge «automatisk utbetaling» for å bidra med å effektivisere/forenkle prosessen enda mer for begge parter.

Her kan du lese mer om automatisk utbetaling.

OBS! Det er kun billettypen Z-Norge som kan utbetales automatisk. Byråbilletter (Y-BYRÅ) må fortsatt faktureres manuelt.

Den røde byråbilletten opphører fra og med 31.mars 2024. Etter det skal ikke tas imot som betaling og dere kan ikke få oppgjør for den.

Rutiner ved manuell fakturering

Kinoene fakturerer for brukte Norgesbilletter iht. Filmwebs grunnlag og kriterier for fakturering. Dersom fakturaen ikke oppfyller alle kriteriene, vil den bli avvist.

Grunnlag på Rapportserver

Første dag hver måned lages en oversikt over forrige måneds brukte Norgesbilletter per kino. På Rapportserver kan alle kinoer hente sin rapport om brukte billetter. Denne rapporten baserer seg på når billettene har blitt brukt og ikke forestillings dato.

Hvordan ta ut grunnlag på Rapportserver

 • Logg in på rapportserver
 • Velg rapporten “Fakturagrunnlag Norgesbilletten”
 • Velg kino
 • Velg periode (fra måned – til måned)

Periode

Norgesbilletter av typen Z-NORGE rapporteres og faktureres basert på når den er brukt, det vil si salgstidspunkt / bookingtidspunkt. Filmwebs rapport på rapportserver er basert på dette. Dere trenger IKKE å oppgi dato eller film uten kun det som er brukt per måned, antall billetter, pris og summen.

Byråbilletter (Y-BYRÅ) skal rapporteres og faktureres basert på forestillingsdato.

Rapporten inkluderer begge billettyper (Z-NORGE og Y-BYRÅ). Dersom dere har automatisk oppgjør skal dere kun fakturere Y-BYRÅ fra grunnlaget.

Hva skal fakturaen inneholde: 

 • Antall billetter per måned
 • Sum per måned
 • Faktura må merkes Filmweb Norgesbillett
 • Z-billetter og Y-byrå-billetter skal spesifiseres separat med totalt antall og sum per kategori. 
 • Navn på kino
 • Deres kontaktinformasjon: navn, e-post og telefonnummer

  OBS! Dere trenger ikke å oppgi hvilket dato eller film billetten har blitt brukt på.

  Faktura sendes til faktura@filmweb.no eller på EHF.

Dersom fakturaen ikke oppfyller kravene vil den bli avvist.

Hvor ofte kan du fakturere

Hvis du har kun et lite antall billetter per måned anbefaler vi at dere samler opp og fakturerer per kvartal, halvår eller år. 

MVA

Det er ikke MVA på Norgesbilletter. Dere fakturerer oss gjeldende pris per billett med 0% MVA.

Forklaring til billettyper

Ordinære Norgesbilletter:


Dette er de “vanlige” Norgesbillettene (Z-Norge) med 8 tegns billettkode, som finnes som digitale eller fysiske billetter. Disse selges til bedrifter.

Byråbilletter (Y-Byrå):

Dette er røde, fysiske billetter som filmdistributøren gir ut. Disse kan kun brukes på oppgitt film. OBS! Dette produktet opphører fra 31.03.24. Etter det skal dere ikke ta imot dette og det er ikke mulig å fakturere for brukte billetter.

Har du spørsmål

Ta kontakt med oss: 
Teknisk: Anders Knutsson anders@filmweb.no
Økonomi: Laxmi Panai laxmi@filmweb.no
Annet: Jenny Krog-Johnsen jenny@filmweb.no